Ce site utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience de navigation.

U heeft allicht in de media de voorbije weken vernomen dat de nieuwe federale regering resoluut werk wil maken van de energietransitie en de omslag naar hernieuwbare energie met een ruim draagvlak in de buurt. Hernieuwbare energieprojecten zijn inderdaad prachtige initiatieven, de wind waait voor ons allemaal, ook het recht voor een goede gezondheid (& o.a. nachtrust) voor de buur(t) is een recht van ons allemaal, waarom? waardoor zijn we bezorgd? Biedt de windturbine-wetgeving voldoende bescherming? De geluidshinder binnenin woningen in de nabijheid van een of meerdere windturbines zijn een gekend feit, en toch voldoen de geluidsstudies metingen, aan onze “strenge” geluidsnormen, wat is eraan de hand, missen de Vlarem geluidsberekeningen hun doel, zijn ze oogverblinding, of zijn windturbines niet geschikt voor onze rekenmodellen?

divers geluidspalet bij windturbineparken 24 07 23