Vent de Raison

BRUIT EOLIEN et DROIT A LA SANTE

Extrait : "U heeft allicht in de media de voorbije weken vernomen dat de nieuwe federale regering resoluut werk wil
maken van de energietransitie en de omslag naar hernieuwbare energie met een ruim draagvlak in de buurt.
Hernieuwbare energieprojecten zijn inderdaad prachtige initiatieven, de wind waait voor ons allemaal, ook het
recht voor een goede gezondheid (& o.a. nachtrust) voor de buur(t) is een recht van ons allemaal, waarom?
waardoor zijn we bezorgd? Biedt de windturbine-wetgeving voldoende bescherming?"

Lire le document :
>>pdfwindturbine_geluid_dba_dbz_geluidspalet_probleemstelling_30_05_20221.pdf